ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавача и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин https://elevenspells.com/ за покупка на стоки. С всяко използване на сайта, включително натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта https://elevenspells.com/ cе счита, че Потребителят е запознат, приема и е съгласен с описаните по-долу Общи условия и дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.
Общите условия могат да бъдат променени едностранно от продавача 360 Криейтив ЕООД на сайта https://elevenspells.com/по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всеки Потребител като за всеки един случай на промяна на Общите Условия, 360 Криейтив ЕООД ще информира за това потребителите на https://elevenspells.com/ чрез публикуването на промените на сайта https://elevenspells.com/ .

ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е дружеството 360 Криейтив ЕООД, регистрирано с ЕИК 200679731 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с адрес гр. Божурище, ул. Момина сълза 17, тел: +359 887255610, email: info@elevenspells.com, което оперира интернет сайта https://elevenspells.com/ , съставляващ виртуална платформа за продажба на стоки. Оналйн магазинът е регистриран в НАП, според изискванията на наредба Н-18. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът https://elevenspells.com/, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„СТОКА/ПРОДУКТ“ е всеки артикул, наличен на интернет сайта https://elevenspells.com/, предмет на договора от разстояние за покупка на стоки.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен от Потребителя адрес.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” (наричан за краткост и Договора) е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец (доставчик), който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1. Следните лица могат да бъдат Потребители: дееспособни физически лица, на възраст най-малко 18 години, или юридически лица, надлежно регистрирани и съществуващи, съгласно приложимото законодателство.

2. Лицата, желаещи да направят поръчка, трябва да попълнят формата за поръчка, съдържаща: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт и доставка, електронна поща и телефон за контакт за физически лица и наименование, идентификационен номер, пълен и точен адрес за контакт и доставка, електронна поща и телефон за контакт за юридически лица. С попълването на посочените по-горе лични данни и даването на изрично съгласие от Потребителя чрез съответните форми за даване на съгласие, налични на уебсайта https://elevenspells.com/ (когато даването на изрично съгласие е необходимо). Потребителят дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези лични данни от Продавача в съответствие с действащото законодателство. На уебстраницата на Продавача е налична и Политика за поверителност на личните данни, с която всеки ползвател на уебсайта https://elevenspells.com/ има възможност да се запознае.

3. В момента, в който попълването на формата за поръчка е завършено, лицето, желаещо да направи Поръчка, в качеството си на Потребител, и Продавачът сключват договор, чийто предмет е предоставяне на стоки от електронния магазин, от Продавача на Потребителя, при условията, изложени в настоящите Общи условия. При всяка следваща покупка от страна на Потребителя, заявена чрез попълване на формата за поръчка, се прилагат настоящите Общи условия.

4. Продавачът допуска използването на електронния магазин от Потребителя при условие, че данните, посочени в точка 2 са валидни и действителни.

5. В резултат на извършена от Потребителя поръчка чрез попълване на формата за поръчка, Продавачът създава профил на Потребителя с потребителско име, отговарящо на електронната поща, попълнена във формата за поръчка.

6. Профилът на Потребителя съдържа данните, посочени във формата за поръчка. В случай, че в бъдеще част от данните се променят, Потребителят трябва незабавно да ги актуализира при съответното попълване на формата за поръчка, налична в сайта https://elevenspells.com/ . Потребителят няма право да изтрива данните, посочени в т.2. и да дава неверни или непълни данни докато използва услугите на Продавача чрез електронния магазин. За всеки профил трябва да бъде посочена електронна поща.

7. Потребителят може да притежава повече от един профил, но те не могат да се използват за извършване на дейности, които нарушават настоящите Общи Условия.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1. Разглеждането на електронния магазин https://elevenspells.com/ напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2. За да се пазарува от електронния магазин https://elevenspells.com/ , е необходима поръчка (регистрация не е задължителна), която е напълно безплатна. След успешно направена поръчка, чрез новосъздадения профил, регистрираният Потребител получава възможността да се ползва от всички услуги на магазина.

3. В електронния магазин https://elevenspells.com/ на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

4. Всички посочени на сайта цени са обявени са в български лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци, когато закупената стока ще бъде доставена на територията на Република България. Цените на стоките не включват в себе си разходите за доставка съгласно условията за Доставка от настоящите Общи Условия, които са за сметка на Потребителя, освен, ако не е указано друго.

III. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят следва да попълни необходимите данни за поръчка в сайта на Продавача.

2. За данни на доставката на стоката се използват данните, предоставени от Потребителя при направената от него поръчка. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва, номерът на поръчката, датата, на която е направена поръчката, поръчаната стока, както и нейната цена.

4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, Продавачът уведомява Потребителя чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес и/или телефонен номер. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

5. Поръчки в електронния магазин https://elevenspells.com/се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но се обработват само в официалните работни дни за Република България. При поръчка, направена петък след 14 ч., събота и неделя, както и през официалните почивни дни, срокът за обработка тече от първия работен ден.

6. Поръчки, направени чрез профил на Потребител, който съдържа неточни и/или непълни съгласно настоящите Общи условия данни на Потребителя, се анулират. При възможност Продавачът изпраща имейл до Потребителя, съдържащ уведомление за неточните/непълните данни.

7. Преди стоките да бъдат предадени на Куриер, Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказ, в 14 дневен срок от извършването на поръчката.

8. Отказ на поръчка може да се направи по електронен път чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес – електронна поща: shop@elevenspells.com или чрез друго недвусмислено заявление, при условие, че поръчаната стока не е предадена на куриер за изпращане до Потребителя към момента на отказа. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, двете си имена и имейл адреса (електронната поща), които е предоставил при извършването на поръчката, както и цената на поръчката.

IV. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

2. Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата с изключение на задълженията съгласно Раздел „Връщане на стоки“ по-долу в случай, че продуктът вече е бил платен от Потребителя.

3. Всеки клиент попълва сам данни за доставка в онлайн магазина, като ако желае “доставка до офис”, трябва да въведе точно име на офиса на куриерската фирма по време на завършването на поръчката в полето Бележки. Доставката за България се осъществява чрез куриерска фирма Спиди. Ако не можем да доставим Ваша поръчка в една пратка и трябва да направим повече от една доставка, няма да има допълнителни такси за следващите доставки.

4. При отказ от поръчката, клиентът дължи сумите за доставка до и обратно, описани по-долу в секция Връщане на стоки.

Цена за доставка до офис на Спиди за цялата страна: 4.80 лв.
Цена за доставка до адрес за цялата страна: 6.90 лв.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при поръчки над 100 лв.

5. Срокът за обработка на поръчките и подаването им към куриер е до 3 работни дни, а срокът на доставка е съгласно условията на куриерска фирма Спиди.

6. Разходите по доставката на поръчаните стоки не е включена в посочената в електронния магазин цена.

7. С поръчката Потребителят се счита, че е предоставил изричното си съгласие за заплащане на общата стойност на поръчката, в това число на разходите за доставка съгласно условията за доставка.

8. Изпращането на поръчаните стоки се извършва от понеделник до петък без дните на официални и национални празници, чествани в Република България.

9. При изпращане на поръчаните стоки, Потребителят получава потвърждение за успешно изпращане чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се съдържа препратка (линк) към системата на Куриера и номер на товарителницата за изпращане на поръчаните стоки, посредством които, чрез използване на сайта и системата на Куриера, Потребителят може да проследи движението на поръчаните стоки до тяхното пристигане.

10. Доставката се извършва до посочения от Потребителя във формата за поръчка адрес.

11. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. В този случай разходите за доставка на стоката и нейното връщане чрез куриер са за сметка на Потребителя.

 

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Продуктите ще бъде прехвърлена с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ, предоставен от Куриера.

VI. ПЛАЩАНЕ

1. Заплащането на поръчаната стока може да бъде извършено съгласно начините, описани в т.1.1, и т.1.2 по-долу. Възможните начини на плащане на поръчката са както следва:

1.1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставка на поръчката. Можете да изберете да платите чрез наложен платеж при получаване на стоките, без допълнителни такси, като изберете тази опция при завършването на вашата поръчка. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

1.2. По банков път – Можете да платите чрез банков превод, като преведете сумата от Вашата банкова сметка (с платежно нареждане) или като внесете сумата с вносна бележка в Обединена Българска Банка или в друга банка, по следната банкова сметка:

360 Криейтив ЕООД
IBAN BG98UBBS80021056087740
BIC : UBBSBGSF
Банка: ОББ

Като основание за плащане Потребителят изписва номера на поръчката.

2. Цената на всяка стока може да се променя динамично. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

3. Разходите по доставката на поръчаните стоки не е включена в посочената в електронния магазин цена и се заплаща отделно в размер, посочен в раздел IV „Доставка на поръчани стоки“.

4. Фактури се издават единствено на името на Потребителя, който е направил поръчката.

VII. ОТКАЗВАНЕ НА ПОРЪЧКА

1. Можете да отмените или да върнете поръчката от датата, на която поръчате, до 14 дни след получаване на поръчаните стоки без да са били носени, прани или с нарушен търговски вид. Ако сте заплатили стоките, ще Ви възстановим сумата, като стандартните разходи за доставка няма да бъдат възстановени, както и разходите за връщане на стоката до 360 Криейтив ЕООД, ако такива са били направени. Ако решите да задържите определени стоки и да отмените само частично Вашата поръчка, разходите за доставка също няма да Ви бъдат възстановени.

2. Ако желаете да откажете или да върнете Вашата поръчка, моля, попълнете Формата за връщане като изпратите обратно стоката(ите), както е посочено в раздел Връщане на стоки в рамките на периода от 14 дни. Ще възстановим средствата по предоставена от клиента сметка възможно най-скоро или най-късно 14 дни от датата на получаване на уведомлението за отмяна на поръчката, само ако сме получили стоките или доказателство, че те са изпратени обратно.

3. Ако стоката, която получите, е дефектна, моля, уведомете ни на shop@elevenspells.com своевременно и върнете стоката, както е посочено в раздел VIII „Връщане на стоки“. Ще възстановим пълната сума, която сте заплатили, за всички продукти, за които бъде установено, че са дефектни. Клаузите, посочени в този документ, не ограничават никое приложимо законно право.

VIII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Потребителят има право да върне поръчката си в рамките на 14 дни. Периодът за връщане започва да тече от деня, в който е извършена доставката на последната стока(и) от направената поръчка.

Условия за лесно и безпроблемно връщане:
1. Потребителят следва да попълни Формата за връщане, която може да бъде намерена срещу всеки поръчан от Клиента продукт. Клиентът избира продукта/ите, които иска да върне. След като се зареди Формата, Потребителят следва да избере количеството, което искате да върне. Потребителят трябва да упомене причината за връщане.

2. След като получим информация от попълнената от Потребителя Форма за връщане, ще генерираме и изпратим товарителница за връщането.

Потребителят следва да отиде в офиса на куриера и да заяви желанието си за връщане, като единствено е необходимо да каже телефонния си номер на служителя на Спиди. Важно! След направена заявка за връщане се изпращат автоматични имейли за статуса на заявката. Потребителят следва да проверява редовно пощата си, включително папка Спам.

3. След като върнатата от Потребителя пратка е получена и обработена, ще възстановим сумата по банков път, на посочения от Потребителя във Формата за връщане или имейл IBAN в срок от 3 работни дни (считано от датата, на която сме получили пратката).

4. Потребителят може да върне закупени от https://elevenspells.com/ артикули, които не са носени, използвани и повредени. За да бъде възстановена платената сума или да се осъществи замяна на артикули, те трябва да бъдат запазени и върнати към Продавача в отлично състояние, без индикации за носене, използване или повреда, пране/химическо чистене, с всички етикети, закрепени към тях, в оригиналната опаковка, придружени от покупните документи (копие от оригинална фактура и/или копие от касова бележка, заедно със съответната стокова разписка).

6. Връщането е за сметка на Потребителя, освен в случаите, в които се касае за дефект или изпратен различен от поръчания артикул/размер/цвят.

7. Адрес за връщане на продукти:
Получател: 360 Криейтив ЕООД
Телефон за връзка: +359887255610
гр.Костинброд, офис Спиди – БИЛЛА ПАРК

8. За да Ви възстановим сумата, моля имайте предвид следното:
• Възстановената сума е в български лев
• Възстановяваме сума единствено към българска банкова сметка
• Предоставената банкова сметка трябва да съвпада с името на лицето, направило поръчката на https://elevenspells.com/

IX. ЗАМЯНА НА СТОКИ

Ако Потребителят желае замяна за друг артикул или размер, е необходимо да направи нова поръчка и да върне стоката, от която се отказва, след като попълни Формата за връщане.

X. РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКИ

1. Ако доставените продукти не отговарят на поръчаните или се забелязват явни дефекти и повреди, Потребителят следва да се свърже незабавно с Продавача на имейл: shop@elevenspells.com или като използва Формата за връщане. Продавачът следва да коригира грешката и да осигури възстановяване или замяна на артикулите, в съответствие с политиката си за рекламации.

2. При несъответствие на получената стока с поръчаната стока Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с поръчката. При предявяване на рекламация Потребителят задължително прилага и документи, на които се основава претенцията (касова бележка от куриера, извлечение от кредитна/дебитна карта и др.). Несъответствието в уговореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
• несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания.

3. Рекламацията по т.2 се предявява до два месеца от доставката на стоката, но не по-късно от две седмици от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията по т.2 може да се предяви пред 360 Криейтив ЕООД на посочения имейл адрес shop@elevenspells.com, като едновременно с това Потребителят трябва да изпрати стоката за замяна в срок от 14 дни.

4. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

5. Куриерските разходи по връщането на пратката от предявената рекламация са за сметка на Продавача.

6. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

XI. ЦВЕТОВЕ И РАЗМЕРИ

Цветът, който виждате, зависи от Вашата компютърна система и ние не можем да гарантираме, че Вашият монитор, телефон, таблет или друго електронно устройство ще покаже вярно тези цветове.

Продавачът не носи отговорност за грешно определен размер от страна на потребителя.

Самите размери на даден артикул могат да варират в зависимост от производствения материал на дадената дреха/артикул.

Снимките на моделите са с илюстративна цел и не можем да гарантираме, че дадена стока би ви седяла по същия начин.

XII. ОТГОВОРНОСТ

1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

2. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че изпратените стоки не бъдат доставени, бъдат забавени и/или повредени по време на доставката им от Куриера.

3. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на 360 Криейтив ЕООД.

4. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

5. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена стока.

6. Потребителят се задължава да информира 360 Криейтив ЕООД при наличието на опити съгласно т.3 от този раздел, използвайки наличните форми за контакт

7. Ползвателят на онлайн магазина https://elevenspells.com/се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Продавача при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

8. 360 Криейтив ЕООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

9. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

10. Продавачът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на електронния магазинhttps://elevenspells.com/и сключване на договори за покупко-продажба с Продавача.

11. Продавачът не носи отговорност за времето, през което електронният магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила.

12. Продавачът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в електронния магазин https://elevenspells.com/

13. Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

14. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. 360 Криейтив ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на своите потребители съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Продавачът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

3. Продавачът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

4. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Продавача.

5. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин.

6. Във всеки момент, Продавачът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

7. Може да се запознаете с нашата Политика за поверителност за повече информация за Защитат на личните данни.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Интелектуална собственост и Оронване на Имиджа на компанията
https://elevenspells.com/иска да предостави максимално добро изживяване онлайн, ето затова Вие разбирате и се съгласявате да незлоупотребявате с интелектуалното право и легитимното и правилно използване на онлайн магазина https://elevenspells.com/ . Съгласявате се да не (1) изпращате, предавате, разпространявате повторно, качвате или рекламирате каквито и да било съобщения или съдържание, които могат да навредят или повлияят отрицателно на нашия бизнес, продукти или услуги; (2) действате по начин или използвате каквото и да е устройство, което ограничава, нарушава, пречи или забавя използването на https://elevenspells.com/от друг потребител или което влияе на сигурността на сайта или (3) правите опит да използвате каквото и да е съоръжение, софтуер, инструмент, средство, скрипт или друго устройство или механизъм (включително без ограничение на паяци, ботове, роботи, аватари или средства за разузнаване), за да търсите или навигирате в сайта, или да копирате съдържанието от сайта.
Сайтът е собственост на 360 КРИЕЙТИВ ЕООД и подлежи на авторско право. Всички снимки, текстове и съдържание са авторски и не могат да бъдат споделяни или копирани без разрешение. Запазваме правото си незабавно да забраним достъпа до сайта и да затвотрим акаунта на всеки потребител, който нарушава тази разпоредба или всяка друга разпоредба, свързана с Общите условия.

2. Законови параметри
Потребителят и Продавачът в електронния магазин https://elevenspells.com/се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
Потребителят и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Потребителят има право да отнася всички спорове с Потребителя относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show . В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.